Helft van kantoorpanden nog steeds niet energiezuinig

24 oktober 2022 | Door redactie

De deadline van 1 januari 2023 nadert. Op die datum moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Op dit moment voldoet nog steeds de helft van de kantoren niet aan deze norm van energiezuinigheid. Voor menig kantooreigenaar is er dus werk aan de winkel.

'De stand van zaken per 1 oktober 2022 is dat ongeveer 50% van de kantoren voldoet, 39% procent nog geen label heeft en 11% een label D, E, F of G heeft. Naar verwachting zal op 1 januari 2023 ruim de helft van de kantoren voldoen aan de verplichting’, schrijft minister De Jonge van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer. Volgens een eerdere schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had op 1 juli 2022 nog maar 48% van de kantoren een label C of beter. Er is dus weinig vooruitgang geboekt sinds die datum. In totaal moeten ongeveer 65.000 kantoren voldoen aan de label-C-verplichting (verdiepingsartikel).

Stappen voor verduurzaming

Voor kantoorpanden die op dit moment nog een label D tot en met G hebben geldt dat de kantooreigenaren snel de volgende stappen (tool) moeten nemen:

  • maatwerkadvies aanvragen bij een energieadviseur over de te nemen maatregelen;
  • financiële regelingen verkennen;
  • de maatregelen uitvoeren;
  • een nieuw energielabel laten opstellen door de energieadviseur.

Regelingen voor klimaatneutraal ondernemen

Via de subsidiewijzer van RVO kunnen kantoren regelingen en subsidies (infographic) vinden op het gebied van duurzaamheid en klimaatneutraal ondernemen. Daarmee kunnen zij de nodige maatregelen bekostigen om het pand te verduurzamen. Voorbeelden van regelingen die wellicht tot de gewenste uitkomst leiden, zijn de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Gemeenten krijgen de taak om toe te zien op de handhaving van de verplichting. Als een kantoorpand geen energielabel C heeft, kan dit uiteindelijk leiden tot verplichte sluiting.