Maatregelen groener kantoorpand voor 1 juli rapporteren

8 april 2019 | Door redactie

Organisaties zijn verplicht om voor uiterlijk 1 juli 2019 te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen om hun bedrijfspanden groener en duurzamer te maken. De Rijksoverheid heeft namelijk als doel gesteld dat Nederland in 2050 energieneutraal gebouwd is en de eerste meldplicht is een belangrijke stap in de juiste richting. Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapportage doen aan het eLoket van RVO.nl. Bovendien moeten in 2020 organisaties de besparingsmaatregelen geïmplementeerd hebben.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht organisaties om energie te besparen en grip op milieuproblemen (tool) te krijgen. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor organisaties die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing en beperking van CO2-uitstoot in Nederland bespoedigen. De eerste melding moet plaatsvinden voor 1 juli 2019.

Maatregelenlijst is uitgangspunt voor rapportage

Inmiddels zijn voor 19 bedrijfstakken de zogenoemde ‘erkende maatregelen’ voor energiebesparing beschreven. Deze maatregelenlijst (pdf) moet uw organisatie gebruiken als uitgangspunt voor de rapportage.  Op basis van de terugverdientijd en afhankelijk van de bedrijfstak, kunnen bepaalde maatregelen wel of juist geen erkende maatregel zijn. De maatregelen sluiten waar het kan aan bij de eisen die de technische bouwregelgeving stelt aan de energiezuinigheid, zoals het energielabel en de energieprestatiecoëfficient (EPC) uit het Besluit energieprestatiegebouwen. Een voorbeeld van een maatregel gericht op de gebouwschil is bijvoorbeeld spouwmuurisolatie. Maar ook maatregelen voor een liftinstallatie zijn hier onderdeel van. Op femnederland.infomil.nl kunt u op basis van uw situatie de erkende energiebesparende maatregelen filteren.

Vergeet niet een nieuw label aan te vragen

Heeft uw organisatie maatregelen doorgevoerd die voor een energiezuinige kantooromgeving zorgen, vergeet dan niet om een nieuw label aan te vragen. Het zou zonde zijn als uw kantoorpand een D-label heeft, maar in werkelijkheid energielabel C verdient. Energieadviseurs maken vaak een adviesrapport op met aanbevolen maatregelen, maar dit advies opvolgen houdt niet automatisch in dat er een nieuw energielabel ontstaat. Schakel dus na het nemen van maatregelen opnieuw een energieadviseur in om een nieuw label op te laten stellen.

Panden zonder energielabel C geen kantoorpand meer

In 2023 mogen panden met energielabel D of lager geen dienst meer doen als kantoorgebouw. Dat is wat de overheid verder voor ogen heeft. Ieder pand dat groter is dan 100 m2 moet per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben, tenzij de kantoorruimte in één van de uitzonderingscategorieën valt. Energielabel C of hoger zorgt ervoor dat werknemers een gunstiger en comfortabeler werkklimaat krijgen, wat een positief effect heeft op de duurzame inzetbaarheid van personeel.