Nog € 14,14 miljoen in de pot van de SEBA-subsidie

2 juni 2023 | Door redactie

Met de subsidies wil de overheid elektrisch rijden een zetje geven, en mkb’ers helpen op weg naar klimaatneutraal ondernemen. Ondernemers kunnen voor groene bedrijfswagens een tegemoetkoming krijgen uit de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Van deze subsidie zit er nog 14,14 miljoen in de pot.

De SEBA-regeling geeft maximaal € 5.000 subsidie op de aanschaf of lease van emissieloze bedrijfsauto’s. Het moet onder meer gaan om een bedrijfsauto met een catalogusprijs van meer dan € 20.000 en een maximumgewicht van 4.250 kilogram. Als middelgrote en grote ondernemer ontvangt u met deze regeling 10% van de netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1. Deze prijs is exclusief BTW, inclusief bpm en opties die de fabrikant of importeur aanbracht voor het kenteken is afgegeven. Bij een voertuigcategorie N2 met een maximum gewicht van 4.250 kilo ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder BTW. Voor kleine ondernemingen en non-profit-instellingen geldt een iets hoger subsidiepercentage van 12%. Er zit dit jaar € 33 miljoen in de SEBA-pot en daarvan is( gemeten op 22 mei) nog € 14,14 miljoen over.

Voorwaarden voor de SEBA-subsidie

Er zijn wel een aantal voorwaarden om voor de SEBA-subsidie in aanmerking te komen om duurzaam ondernemen te bevorderen. Zo moet het gaan om ondernemers of non-profitinstellingen. Op het moment dat de subsidieaanvraag wordt ingediend, mag er nog geen definitieve koop- of financial leaseovereenkomst afgesloten zijn. Dat betekent dat de koop- of leaseovereenkomst op een latere datum definitief is. U vraagt dus eerst de SEBA aan met een nog niet-definitieve overeenkomst. In deze niet-definitieve overeenkomst moet een bepaling hebben waarin staat dat de overeenkomst op een latere datum pas definitief is. In de overeenkomst mag ook staan dat de koop of financial lease pas definitief wordt zodra er een positief besluit op de subsidieaanvraag is. Dit is een opschortende of ontbindende voorwaarde. Daarnaast mag de bedrijfsauto staat op moment van de subsidieaanvraag nog niet op naam in het RDW-kentekenregister. Bovendien moet het gaan om nieuwe en een volledig uitstootvrije bedrijfsauto die rijdt door een elektromotor. Het aanvragen van de subsidie gaat via RVO.