OR helpt bestuurder bij bewijzen energiebesparing

14 februari 2018 | Door redactie

Ruim 100.000 organisaties moeten jaarlijks een rapportage gaan opstellen over de energiebesparende maatregelen die ze hebben genomen. De overheid stelt een dergelijke rapportage verplicht om zo te proberen de doelen uit het Energieakkoord te halen. De OR kan een steentje bijdragen.

De Wet milieubeheer verplichtte organisaties die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 meter³ gas verbruiken al om energiebesparende maatregelen te nemen als zij de investering hiervoor binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Organisaties krijgen nu een informatieplicht. Ze moeten gaan rapporteren welke maatregelen ze nemen, maar hoe dit proces wordt ingericht is nog niet bekend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en werkgeversorganisatie VNO/NCW zullen de details van dit plan uitwerken. De OR heeft op basis van artikel 28, lid 4 van de Wet op de ondernemingsraden de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen en kan de bestuurder van dienst zijn.

OR adviseert over energiebesparende maatregelen

Veel organisaties zijn niet bekend met de Wet milieubeheer. Als een organisatie zich nog niet of nauwelijks bezig heeft gehouden met energiebesparingen, kan de OR de bestuurder hulp aanbieden. De OR kan de achterban inschakelen (tool) en werknemers van verschillende afdelingen vragen naar ideeën over het besparen van energie. Dat hoeven niet direct ingewikkelde maatregelen te zijn: een organisatie kan bijvoorbeeld bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting. Als de bestuurder een maatregel wil doorvoeren, moet hij op basis van artikel 25,lid 1l WOR eerst advies (tools) vragen aan de OR.

VGWM-commissie zet zorg voor milieu op de kaart

Wil de OR er ook op de lange termijn van zijn verzekerd dat de organisatie aandacht besteedt aan het milieu, dan kan de raad een commissie oprichten voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM). Deze commissie kan het milieu blijvend onder de aandacht brengen van zowel de bestuurder als de werknemers. Ook kan deze commissie mogelijk helpen bij het opstellen van de rapportage over energiebesparende maatregelen. Meer informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen  staat op de website van MVO Nederland.