Rapportageverplichting voor investering in energiebesparing

22 maart 2018 | Door redactie

Recent heeft de regering afgesproken dat de handhaving van de Wet milieubeheer strenger wordt, om zo de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Ondernemingen zijn straks verplicht om energiebesparende maatregelen te melden aan de Omgevingsdienst. De wet zal hiervoor moeten worden gewijzigd, maar voor die tijd kunnen ondernemingen al aan de slag.

Ondernemingen moesten al aan de energiebesparingseisen van de Wet milieubeheer (tool) voldoen, maar die werd slecht nageleefd. De regering gaat nu ongeveer honderdduizend ondernemingen in het mkb dwingen aan energiebesparing te doen. De verplichting gaat gelden van de slager op de hoek tot middelgrote industriële ondernemingen. Verwacht wordt dat als alle ondernemingen hun schouders eronder zetten de maatregel een investeringsgolf van rond € 900 miljoen gaat opleveren. Met een verwachte besparing van € 400 miljoen per jaar zouden de maatregelen in ruim twee jaar terugverdiend moeten zijn.

Praktische, voorgeschreven maatregelen

Voor ondernemingen zijn in samenspraak met brancheorganisaties, per bedrijfstak lijsten opgesteld van ‘erkende maatregelen’. De maatregelen gelden als minimum en moeten binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Het gaat dan om regels over LED/verlichting, over efficiënte verwarming en over onderhoud en afstelling van bedrijfsapparatuur. Uiterlijk in 2020 moeten ondernemingen de besparingsmaatregelen geïmplementeerd hebben. Op de site van de Wet milieubeheer zijn de maatregelen per branche te vinden.

Rapportage, anders risico op boete

De informatieplicht geldt voor ondernemingen die meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter gas (of aardgasequivalenten bij stadsverwarming) verbruiken in een kalenderjaar en niet vallen onder Europese CO2-systemen of deelnemen aan meerjarenafspraken. Om inzichtelijk te maken welke maatregelen getroffen zijn, moet elke onderneming een rapportage (tool) opstellen die als aangifte voor de Omgevingsdienst kan worden gebruikt. De OR van een onderneming kan hier ook een faciliterende rol in spelen. Als ondernemingen niet alle maatregelen hebben getroffen die in de bedrijfstak zijn afgesproken, kan de Omgevingsdienst een boete opleggen.