Regels reductie CO2-uitstoot uitgesteld naar 1 juli 2023

4 oktober 2022 | Door redactie

De regeling die werkgevers met minimaal 100 werknemers verplicht om jaarlijks te rapporteren over de kilometers en brandstof van ‘werkgebonden personenmobiliteit’, gaat niet in per 1 januari 2023 maar per 1 juli 2023. Dat meldt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

Update 14 maart 2023: De registratieregeling is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, en die is uitgesteld tot 1 januari 2024. Daarom krijgen werkgevers niet vóór 2024 met de registratieregeling te maken. Lees meer in het nieuwsbericht Handreiking helpt werkgevers met CO2-rapportage in 2024.

Vanuit het Klimaatakkoord is het ‘Ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ opgesteld. De regeling houdt in dat werkgevers met minimaal 100 werknemers jaarlijks rapporteren aan de overheid over het totaal aan zakelijke kilometers en woon-werkkilometers van werknemers en het type brandstof voor die reizen. Ongeveer 8.000 organisaties krijgen hiermee te maken. Het uiteindelijke doel is om met de werkgebonden personenmobiliteit één megaton CO2 minder uit te stoten in 2030. Organisaties krijgen eerst de kans om de CO2-uitstoot te beperken tot een bepaald emissieplafond. Wordt er onvoldoende vooruitgang geboekt, dan volgt er een verplichte norm die de uitstoot per zakelijke kilometer maximeert. Woon-werkverkeer valt daar niet gelijk onder.

Eén megaton CO2-reductie blijft het doel

Het plan was eerst om de regeling per 1 januari 2022 in te voeren. Die ingangsdatum werd aangepast naar 1 januari 2023, maar ook die datum blijkt nu onhaalbaar. Het ontwerpbesluit – dat wijzigingen aanbrengt in het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit – heeft tot kritische vragen in de Tweede Kamer geleid. De staatssecretaris heeft deze vragen inmiddels beantwoord, maar het ontwerpbesluit moet ook nog langs de Raad van State voor advies. Bovendien kan het ontwerpbesluit niet eerder in werking treden dan de nieuwe Omgevingswet, waarmee het verbonden is. Daarnaast hebben betrokken partijen aangegeven dat de praktijk meer tijd nodig heeft om systemen klaar te maken voor de kilometerrapportages.
De staatssecretaris zet nu in op 1 juli 2023 als ingangsdatum. Dat betekent dat werkgevers in 2023 alleen over de tweede helft van 2023 gegevens over de personenmobiliteit moeten verstrekken. De voorgenomen emissiereductie in 2030 (één megaton CO2) blijft wel overeind.

Vragen over administratie van kilometers werknemers

De ingangsdatum was één van de kritiekpunten. Werkgevers zouden dit najaar een administratie op poten moeten zetten, terwijl de regels nog niet definitief zijn. De zogeheten voorhangprocedure in de Tweede Kamer is namelijk nog niet afgerond. De kritiek van de Tweede Kamer richt zich ook op de opzet van de regeling en de kosten voor werkgevers. Politieke partijen stipten verder aan dat het kabinet ook al het plan heeft om per 2024 een emissievrij wagenpark te vragen van werkgevers. Ondanks de kritiekpunten zijn er nog geen grote inhoudelijke wijzigingen in de regeling doorgevoerd.