Toezichthouder ACM waakzaam op valse ‘groene claims’

3 maart 2021 | Door redactie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt in actie tegen valse duurzaamheidsclaims van ondernemingen. De toezichthouder wil gaan handhaven als ondernemingen onterecht etiketten als ‘duurzaam’ of ‘milieuvriendelijk’ op hun producten plakken.

Onterecht claimen dat een product duurzaam of goed voor het klimaat is staat bekend als ‘greenwashing’. En het kan ondernemingen geen windeieren leggen, aangezien consumenten steeds vaker liever een ‘duurzame’ keuze maken bij hun aankopen.

‘Duurzaam’ en ‘milieuvriendelijk’ niet goed onderbouwd

De ACM heeft samen met andere Europese consumentenautoriteiten onderzoek gedaan naar greenwashing. Daarbij zijn producten als voeding en huishoudelijke artikelen onder de loep genomen. Volgens de onderzoekers werd er onder meer ‘veelvuldig en zonder onderbouwing’ gestrooid met termen als groen, duurzaam en milieuvriendelijk. Ook kwamen zij bijvoorbeeld tegen dat de onderbouwing van de duurzaamheidsclaims vaag was, of niet te controleren. Al met al twijfelden de onderzoekers bij de helft van de claims of de claim wel juist was.
Voor de ACM zijn de resultaten reden om nadrukkelijk te gaan handhaven op valse duurzaamheidsclaims. Op die manier wil de toezichthouder bereiken dat ondernemingen consumenten ‘goed en volledig’ voorlichten over de duurzaamheid van hun producten en diensten. Zo moet het vertrouwen van consumenten in duurzame producten groeien.

Vijf vuistregels voor duurzaamheidsclaims

De ACM heeft vijf vuistregels opgesteld die ondernemingen kunnen gebruiken om hun duurzaamheidsclaims te staven, namelijk:

  • Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft.
  • Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel.
  • Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn.
  • Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf.
  • Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend.

De ACM heeft de vuistregels uitgewerkt in een leidraad (pdf). Daarin staan concrete adviezen en voorbeelden over hoe ondernemingen aan de regels kunnen voldoen. Ter illustratie: bij een wasmachine die 30% minder stroom verbruikt moet staan dat dit alleen het geval is als de ‘eco-stand’ aanstaat. Deze leidraad gebruikt de ACM als basis voor de handhaving. Bij overtreding kan de toezichthouder een boete opleggen.

Meer informatie over duurzaam ondernemen vindt u in de toolbox Snel aan de slag met duurzaam ondernemen.