Tweede leven voor ICT-afval? Sla de plank niet mis!

27 mei 2019 | Door redactie

Het gaat de goede kant op met het inzamelen van ICT-afval. Uit de ICT Milieumonitor 2018 blijkt dat Stichting ICT Milieu vorig jaar tonnen aan CO2-uitstoot heeft vermeden dankzij het inzamelen van elektronisch afval. Organisaties kunnen hun steentje bijdragen door ICT-afval in te leveren bij een erkend inzamelbedrijf.

Organisaties zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van ICT-afval en het laten afvoeren hiervan. Het zijn dus ook organisaties zelf die bepalen of zij ICT-afval een tweede leven geven. In 2018 leverden bedrijven en consumenten in totaal 9 miljoen kilo ICT-afval in bij inzamelpunten van Stichting ICT Milieu. Dit valt te lezen in de ICT Milieumonitor 2018. Hierin vindt u ook terug dat 75% van het ingezamelde afval kon worden teruggewonnen als grondstof. Daarmee is de wettelijke norm van grondstofterugwinning behaald. Die was vastgesteld op 70% voor 2018.

Lagere CO2-uitstoot door grondstofterugwinning

Door deze grondstofterugwinning heeft Stichting ICT Milieu 12.100 ton aan CO2-uitstoot voorkomen. Dat staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstoot van ongeveer 4.200 benzineauto’s. Organisaties die in het kader van MVO willen bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot door ICT-afval in te leveren, kunnen hiervoor een contract afsluiten met een erkende inzamelaar. Als het om kleine apparaten gaat, zijn de inleverpunten van WeCycle ook een mogelijkheid.

ICT-afval gescheiden aanbieden

Uw organisatie moet ICT-afval sowieso gescheiden aanbieden. Volgens de richtlijnen van Rijkswaterstaat Leefomgeving zijn organisaties verplicht om afval dat gevaarlijk kan zijn voor mens of dier gescheiden aan te bieden. Smartphones aanbieden in een vuilniszak waar ook ander afval in zit, is bijvoorbeeld niet toegestaan. In het binnenwerk van smartphones zijn namelijk giftige stoffen te vinden, zoals arseen, kwik en cadmium. Die komen niet vrij bij het gebruik van zulke apparaten, maar kunnen wel in het milieu terechtkomen bij het onjuist vernietigen van de smartphones.