Werkgevers en werknemers positief over delen leaseauto

10 mei 2024 | Door redactie

Organisaties kunnen een duurzaamheidsslag maken én kosten besparen als leaseauto’s deelbaar zouden zijn onder collega’s. Ruim de helft van de werkgevers en werknemers staat positief tegenover dit idee, blijkt uit onderzoek van de Coalitie Anders Reizen.

Andere Reizen – een coalitie van 70 grote werkgevers die onder meer ‘best practices’ om de CO2-uitstoot te verminderen met elkaar delen – ziet in het delen van zakelijke leaseauto’s een mogelijke oplossing om de toenemende druk op het Nederlandse mobiliteitssysteem te verlichten en een manier om de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit te verminderen. In 2030 moet deze uitstoot 1,5 megaton lager zijn dan in 2016. Organisaties met 100 werknemers of meer (infographic) moeten vanaf 1 juli 2024 rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van werknemers (artikel) vanwege de CO2-uitstoot.

Delen vermindert CO2-uitstoot en bespaart kosten

Anders Reizen heeft door Verian onderzoek laten doen naar het draagvlak voor het delen van leaseauto’s onder ruim 1.200 Nederlanders die werkzaam zijn voor een organisatie met 100 werknemers of meer. Meer dan de helft hiervan zou de eigen auto minder gebruiken als ze gebruik kunnen maken van de leaseauto van collega’s. Omdat een groot deel van de bijna 1 miljoen zakelijke leaseauto’s in Nederland elektrisch is, vermindert het delen van leaseauto’s de CO2-uitstoot. Daarnaast bespaart het werknemers kosten.
Wel verwachten ruim zeven van de tien respondenten met een zakelijke leaseauto dat in dat geval de eigen bijdrage of bijtelling omlaaggaat. Bovendien willen zij zeggenschap houden over wanneer en voor hoelang de auto wordt gedeeld. De niet-leasende deelnemers die van de auto gebruikmaken, doen hier niet moeilijk over: zij willen vooral dat de leaserijders geen ongemak ervaren door het delen.

Leaseauto delen sluit aan bij duurzaamheidsbeleid

Hoewel veel werkgevers – in het onderzoek vertegenwoordigd door directieleden – denken dat de maatregel invoeren veel tijd en energie kost, staat 55% positief tegenover het idee. Vooral omdat het delen van vervoer kosten bespaart, het wagenpark verkleint en aansluit bij het duurzaamheidsbeleid. Werkgevers willen werknemers echter niet dwingen; de keuze voor het delen moet bij de werknemers zelf liggen.
Om obstakels en belemmeringen uit de weg te helpen, gaat Anders Reizen het idee samen met leasemaatschappijen, de Belastingdienst en werkgevers verder uitrollen, onder andere in de vorm van een pilot.