Werknemer heeft alle belang bij klimaatbeleid

1 februari 2023 | Door redactie

Volgens vakbond FNV en Milieudefensie kunnen werknemers een sleutelrol spelen in het klimaatbeleid in de organisatie. Gezamenlijk ontwikkelden zij een website voor werknemers en ondernemingsraden die met het klimaatbeleid aan de slag willen.

De meest vervuilende bedrijven zijn het minst bereid om iets aan de klimaatcrisis te doen, blijkt uit de jaarlijkse innovatiemonitor van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Milieudefensie vindt dit erg verontrustend, gezien de grote impact die deze bedrijven op het klimaat hebben. FNV maakt zich ook zorgen over de toekomst van organisaties die niet op tijd starten met verduurzamen. Vanwege de steeds strengere regelgeving is het de vraag hoe lang zij nog kunnen meekomen en overeind zullen blijven. Werknemers hebben er dus alle belang bij dat de organisatie klimaatbeleid opstelt en uitvoert.

Sleutelrol voor werknemers en ondernemingsraad bij klimaatbeleid

Milieudefensie en FNV zien bij de klimaattransitie een sleutelrol weggelegd voor werknemers. Zij kunnen zelf het heft in handen nemen en voorstellen voor klimaatplannen opstellen. Als de organisatie een ondernemingsraad (OR) heeft, ligt het voor de hand om dit via de OR te doen. De OR heeft tenslotte de taak om de zorg voor het milieu te stimuleren (artikel 28, lid 4 van de Wet op de ondernemingsraden, WOR) en heeft adviesrecht bij belangrijke voorzieningen die de organisatie treft ten behoeve van het milieu (artikel 25, lid 1l WOR). De WOR geeft de OR nog meer bevoegdheden om werk te maken van milieuzorg.

Collega’s en bestuurder meekrijgen voor klimaatneutraal beleid

Werknemers en ondernemingsraden kunnen nu ook op een speciale website van FNV en Milieudefensie terecht voor tips en informatie. Op de website staat onder andere welke onderdelen van de organisatie op welke manier verduurzaamd kunnen worden. Ook vinden werknemers en OR er tips om zowel collega’s als de bestuurder mee te krijgen voor een klimaatneutraal beleid.

Meer informatie over duurzaam ondernemen vindt u in de toolbox Snel aan de slag met duurzaam ondernemen.

Bijlagen bij dit bericht