Ondernemingsovereenkomst klimaat en milieu

Overeenkomst

MS Word 62.31 kb

31-03-2023

Download de tool
Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over uitbreiding van de rechten van de OR ten aanzien van het klimaat- en milieubeleid.

In een ondernemingsovereenkomst klimaat en milieu (ook wel ‘klimaatovereenkomst’ genoemd) kunnen de bestuurder en de OR afspraken maken over aanvullende rechten of bevoegdheden van de OR.

Het kan gaan om een uitbreiding van de wettelijke afspraken uit de WOR of om procesafspraken. Dit geeft beide partijen houvast en duidelijkheid. U legt bijvoorbeeld vast op welke onderdelen van het milieubeleid de OR adviesrecht en instemmingsrecht heeft (bovenop de WOR).

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.