VERDIEPINGSARTIKEL

Het stimuleren van milieuzorg is een urgente taak voor uw OR

18 juni 2024 5 minuten Door redactie

Het vierde lid van artikel 28 WOR geeft uw OR de opdracht om binnen de organisatie de zorg voor het milieu te stimuleren. Bovendien heeft uw OR adviesrecht als de bestuurder een belangrijke investering wil doen of een belangrijke maatregel wil treffen voor het milieu (artikel 25, lid 1l WOR). Uw OR heeft dus een prominente rol bij de verduurzaming van uw organisatie. Hoe geeft u hier concreet invulling aan?

Elke verandering begint met het stellen van een doel. Het Klimaatakkoord vormt de basis voor de klimaatdoelen die de overheid heeft bepaald. Volgens dit akkoord moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49% lager en in 2050 zelfs 95-100% lager zijn dan in 1990.

Het streven is een volledig circulaire

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.