Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen betekent dat uw onderneming rekening houdt met de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de planeet. De druk op het bedrijfsleven om klimaat- en milieuvriendelijk te handelen wordt namelijk steeds groter.

Duurzaam ondernemen is daarom voor iedere organisatie een must, en is ook nooit af. Om het bedrijfsleven hierbij tegemoet te komen, stelt de overheid allerlei regelingen en subsidies ter beschikking, waarvoor uw organisatie in aanmerking kan komen.

Nieuws

Jaarrekeningen laten winstdaling bij kleinbedrijf zien

01-07-2024

Voor het derde jaar op rij is er bij veel micro-ondernemingen een daling in de winst waar te nemen. Dit blijkt uit een nieuw rapport van SRA...

Fraude met niet-financiële rapportagecriteria

21-06-2024

ESG-fraude is een nieuwe term die wordt gebruikt als ondernemingen hun prestaties op het gebied van ESG-onderwerpen (Environmental, Social e...

CEA zal duurzaamheidseisen verwerken in eindtermen

11-06-2024

Dit jaar treedt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking in de nationale wetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de...

OR, stimuleer vaker fietsen naar het werk!

10-06-2024

Op de fiets naar het werk is niet alleen goed voor de gezondheid van werknemers, het is ook beter voor het milieu. De ondernemingsraad (OR)...