Duurzame inzetbaarheid

In de meeste organisaties werken meerdere generaties. Met de stijgende pensioenleeftijd en de krapte op de arbeidsmarkt is het in het belang van zowel werkgevers als werknemers om gezamenlijk het beste beentje voor te zetten en gezond van lichaam en geest te blijven, ook op latere leeftijd.

In het personeelsbeleid kan de werkgever rekening houden met de specifieke omstandigheden in de verschillende levensfasen van de medewerkers. Zo blijven ze duurzaam inzetbaar. Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan een lager verzuim. De werknemers kunnen de balans tussen werk en privé goed houden, waardoor ze gemotiveerd en uitgerust aan het werk blijven.

Nieuws

Wet flexibel werken niet bedoeld voor betere RVU

31-08-2023

Een werknemer kan zijn werkgever op basis van de Wet flexibel werken verzoeken om een urenuitbreiding. Maar het is niet de bedoeling dat hij...

Oudere werknemers vitaler en meer in balans

22-08-2023

De vooroordelen die werkgevers hebben over oudere werknemers zijn hardnekkig. Zo profiteren ouderen maar niet van de krapte op de arbeidsmar...

Vanaf 1 september RVU-subsidie om te stoppen met werken

22-08-2023

Mede voor de financiering van regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) is de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittrede...

Scholing werknemer lijkt vooral eigen verantwoordelijkheid

18-07-2023

Een derde van de werkgevers vindt dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor de scholing die nodig is om hun duurzame inzetbaarheid te v...