14-25 november: vergeet ESF-subsidieaanvraag niet!

10 november 2016 | Door redactie

Werkgevers kunnen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) een subsidieaanvraag indienen voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Let op: de aanvraagtijd loopt slechts van 14 tot en met 25 november!

De ESF-subsidie is een extra motivatie voor werkgevers om werk te maken van duurzame inzetbaarheid. Veel werkgevers willen wel aan de slag met duurzame inzetbaarheid, maar denken dat dit alleen maar geld kost.  TNO ontwikkelde daarom een tool waarmee werkgevers meer inzicht krijgen in de opbrengsten van duurzame inzetbaarheid. Werkgevers doen er namelijk wel goed aan om aan de slag te gaan met de gezondheid, ontwikkeling en betrokkenheid van hun werknemers. Tevreden werknemers gaan met meer plezier naar hun werk, zijn minder vaak ziek en werken harder.

Subsidie aanvragen voor duurzame inzetbaarheid

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor het inhuren van een in duurzaamheid gespecialiseerde adviseur die helpt bij het opstellen van een advies of het begeleiden van de uitvoer van het advies. Het project moet minstens zijn begroot op € 12.000 en een werkgever kan tot 50% van de projectkosten vergoed krijgen, tot een maximum bedrag van € 10.000. Bij het opstellen van het plan, de implementatie en de evaluatie moet hij zijn werknemers actief betrekken. Hij kan dat doen door in contact te treden met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.