Actieplan voor vijftigplussers start in 2017

20 september 2016 | Door redactie

In 2017 start het actieplan Perspectief voor vijftigplussers. Dit plan moet de werkloosheid onder vijftigplussers tegengaan. Eén van de maatregelen is dat de leeftijdsgrens van de no-riskpolis naar 56 jaar gaat.

Het kabinet trekt in 2017-2018 € 68 miljoen uit om de werkloosheid onder vijftigplussers te bestrijden. Het doel van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers is om werknemers van vijftig jaar en ouder te helpen bij het vinden van werk en werkgevers te stimuleren om vijftigplussers aan te nemen. Hoewel vijftigplussers niet vaker werkloos zijn dan andere leeftijdsgroepen, is de langdurige werkloosheid onder deze groep vaak wel hoog.

Leeftijdsgrens no-riskpolis naar 56 jaar

Het nieuwe actieplan komt in plaats van het Actieplan 50pluswerkt, dat op 1 oktober 2016 afloopt. Een belangrijk onderdeel van het plan is het verlagen van de leeftijdsgrens van de no-riskpolis naar 56 jaar. Daarnaast wordt de mogelijkheid van een proefplaatsing voor vijftigplussers verruimd.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.