Alles is gezondheid…zet het PMO op de kaart

13 februari 2014 | Door redactie

Onlangs heeft de startconferentie ‘Alles is gezondheid…’ van het Nationaal Programma Preventie plaatsgevonden. De overheid heeft verschillende acties opgezet voor een gezonde werkvloer. Organisaties worden ook aangemoedigd om mee te doen. Loop de procedure van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) bijvoorbeeld eens door; met hulp van de bedrijfsarts kunt u het PMO evalueren en bij de werknemers onder de aandacht brengen.

De overheid wil de gezondheid van de bevolking onder de aandacht brengen met het Nationaal Programma Preventie, dat van 2014 tot en met 2016 loopt. In het bericht ‘Werken aan preventie met ‘Alles is gezondheid’ heeft u hierover al meer kunnen lezen. Onlangs vond de startconferentie met de naam ‘Alles is gezondheid…’ plaats.

Actie nemen om de gezondheid te bevorderen

Organisaties konden op de conferentie een ‘pledge’ tekenen; een verklaring waarmee de organisatie aangeeft om concreet actie te ondernemen om de gezondheid te bevorderen en daarover jaarlijks te rapporteren. Op de website allesisgezondheid.nl vindt u acties die organisaties kunnen ondersteunen en ook een aantal goede voorbeelden van manieren waarop werkgevers om kunnen gaan met de gezondheid van de werknemers.

Bedrijfsartsen helpen u bij het Preventief Medisch Onderzoek

Op het congres kwam de belangrijke rol die bedrijfsartsen spelen bij de gezondheid van de werknemers aan bod. De bedrijfsarts kan de werkgever of u als arboprofessional namelijk adviseren bij de keuze  voor een PMO. Voor werknemers is de bedrijfsarts ook vaak de initiatiefnemer en begeleider bij het proces van het PMO. Een PMO is een belangrijk hulpmiddel om de duurzame inzetbaarheid van de werknemers te vergroten en om de groei van het aantal chronisch zieken tegen te gaan.

Aan de slag met PMO

Als u binnen uw organisatie aan de slag wilt met het PMO, moet u zich goed voorbereiden. Daarbij kunt u als Premium-abonnee van Rendement gebruikmaken van vier trajecten over dit onderwerp met voorbeeldbrieven en stappenplannen: