AOW’ers zijn juist erg betrokken en bevlogen

3 maart 2014 | Door redactie

Werknemers moeten door de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd steeds langer doorwerken, maar sommigen willen ook daarna nog aan de slag blijven. Mogelijk zit uw organisatie hier niet op te wachten. Uit onderzoek blijkt echter dat 65-plussers de meest betrokken en bevlogen werknemers zijn.

Uit een onderzoek van Effectory onder ruim 300.000 werknemers in Nederland blijkt dat 56% van de 65-plussers betrokken en bevlogen zijn. Dat is veel in vergelijking met de 40% in de leeftijdscategorie tot 24 jaar, 31% in de groep van 25-34 jaar en een wisselend percentage van 32% tot 34% bij de groep van 35 tot 65 jaar. Het gemiddelde van alle leeftijdsgroepen is 38%. Dus juist de groep waarvan u het misschien het minst verwacht, kan veel betekenen voor uw organisatie.

Laat de kennis van AOW’ers niet verloren gaan

De 65-plussers die ervoor kiezen om door te werken, doen dat heel bewust. Soms omdat het niet anders kan, maar vaak ook omdat ze graag willen blijven werken. Geeft een oudere werknemer aan dat hij graag in dienst wil blijven, grijp deze kans dan aan om zijn kennis en ervaring optimaal te benutten binnen uw organisatie. Dat kunt u op de volgende manieren doen:

  • Laat de oudere werknemer samenwerken met de jongere garde. Zo vindt er kennisoverdracht plaats en kunt u de waardevolle kennis van de oudere werknemer behouden voor uw organisatie. 
  • Laat de oudere werknemer een presentatie of workshop houden over een onderwerp of werkgebied waarmee hij veel ervaring heeft. Zo kan hij zijn kennis op een effectieve manier delen met de rest van de werknemers. Geef hierbij ook gelegenheid tot het stellen van vragen, zodat er interactie ontstaat.
  • Geef oudere werknemers uitdagende projecten en laat jongeren daarin meedraaien.
  • Wijs de oudere werknemers als vraagbaak aan voor de jongere.

AOW’ers langer laten doorwerken

Het wetsvoorstel dat de regels om AOW’ers te laten doorwerken moet versoepelen, ligt nog steeds voor advies bij de Raad van State. Dit voorstel moet onder meer regelen dat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor AOW’ers wordt ingekort naar maximaal zes weken en dat ook voor AOW’ers het minimumloon gaat gelden. Hierover kon u ook al lezen in het bericht ‘Slechts zes weken loondoorbetaling 65-plusser’.