Basispakket Participatiewet in de maak

30 maart 2015 | Door redactie

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om een basispakket van voorzieningen voor de Participatiewet in te voeren. Het pakket bestaat uit een aantal maatregelen waarmee u als werkgever ondersteund wordt bij het aannemen en in dienst houden van arbeidsgehandicapten.

Waaruit de werkgeversvoorzieningen in het basispakket voor de Participatiewet precies bestaan, heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Ondersteuning bij uitvoering Participatiewet’. Eén van de veranderingen is, dat er een algemene no-riskpolis komt. De no-riskpolis compenseert de werkgever als een arbeidsgehandicapte werknemer uitvalt door ziekte. Op dit moment zijn er nog verschillende no-riskpolissen.

Folder Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief vernieuwd

Vooruitlopend op de introductie van het basispakket heeft werkgeversvereniging AWVN de folder ‘Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief – Werkgeven aan mensen met een arbeidsbeperking’ (pdf) vernieuwd. In de folder leest u hoe het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking financieel werkt, welke kosten en vergoedingen mogelijk zijn en met welke indirecte kosten u rekening moet houden. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse kosten voor aansturing en coördinatie van de medewerker met een arbeidsbeperking.