Bereken de gevolgen van een kennislek

12 april 2013 | Door redactie

Als u niet oppast, gaat bij het vertrek van medewerkers veel waardevolle kennis verloren. Zorg daarom dat een werknemer die opstapt tijdig aan werkoverdracht doet en zijn opvolger voorbereidt op zijn taken. Bereken ook de gevolgen van het eventuele kennislek en investeer in opleidingen van eventuele opvolgers.

Uit onderzoek van Driessen HRM Payroll en TNS Nipo onder meer dan 1.000 werkenden in de sectoren overheid, onderwijs, zorg en welzijn en cultuur blijkt dat slechts 5% denkt dat collega’s onmisbaar zijn. Eén op de vier medewerkers denkt dat het goed is voor de persoonlijke ontwikkeling om zo nu en dan te wisselen van functie of werkgever. Gemiddeld 25% zou zijn collega’s niet willen missen.

Kennislek voorkomen door werkoverdracht

Hoewel het goed kan zijn voor de persoonlijke ontwikkeling om af en toe van functie of werkgever te wisselen, is er een probleem bij het vertrek van medewerkers: kennis gaat vaak verloren als gevolg van een slechte werkoverdracht. Vrouwen blijken bij vertrek beter te zijn in het overdragen van kennis aan een nieuwe collega. Bijna 70% doet dit zonder moeite. Bij mannen is dit nog geen 50%.

Kennislekcalculator invullen

Het risico dat waardevolle kennis verloren gaat, neemt toe nu veel mensen met jarenlange werkervaring met pensioen gaan. Om een indicatie te krijgen van de omvang van de desinvestering door de vergrijzing, kunt u de kennislekcalculator invullen. Als een medewerker uit dienst gaat, zorg er dan in ieder geval ook voor dat de overdracht goed is geregeld. De vaktool ‘Overdrachtsformulier bij het verlaten van de organisatie’ kan hierbij als leidraad dienen. Daarmee maakt de vertrekkende werknemer een overzicht van zijn taken en kan hij stapsgewijs nalopen welke specifieke kennis hij moet overdragen aan zijn opvolger.