Besteding budget duurzame inzetbaarheid kan beter volgens AWVN

20 december 2018 | Door redactie

Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) deed een onderzoek naar het beschikbaar stellen aan werknemers van budgetten voor duurzame inzetbaarheid. Ruim 300 werkgevers namen deel aan het onderzoek. AWVN concludeert dat werknemers kansen missen bij het verhogen van hun duurzame inzetbaarheid met behulp van het budget.

Bij één derde van de werkgevers uit het onderzoek hebben werknemers de beschikking over een persoonlijk budget. Van de werkgevers is 15% bezig een persoonlijk budget in te voeren. Werknemers hebben gemiddeld € 1.200 tot hun beschikking. Het doel van een persoonlijk budget is het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers met behulp van loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Werknemers zijn volgens de werkgevers echter vaak niet bezig met duurzame inzetbaarheid en laten het budget uitbetalen of nemen vrije dagen op. Ook het lijnmanagement zou onvoldoende betrokken zijn. Goede communicatie is volgens het onderzoek een belangrijke succesfactor voor de inzet van het budget voor duurzame inzetbaarheid. Verder vinden de werkgevers de fiscus te streng. Werknemers mogen hun budget niet meenemen naar het volgende jaar.

OR moet met arboprofessionals overleggen

De pensioenleeftijd stijgt. Dit maakt dat werknemers langer doorwerken. Duurzame inzetbaarheid is daarom een belangrijk onderwerp voor ondernemingsraad (OR) en bestuurder. Volgens de Arbowet (artikel 12, 13 en 14a) moeten arboprofessionals met de OR overleggen over het arbeidsomstandighedenbeleid. De OR kan hierbij duurzame inzetbaarheid op de agenda zetten. De arboprofessionals – preventiemedewerker, bedrijfsarts en arbodienst – kunnen vanuit hun praktijk advies geven over de duurzame inzetbaarheid van de werknemers.

OR kan bestuurder schriftelijk voorstel doen

Via het initiatiefrecht (artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)) kan de OR de bestuurder vervolgens een schriftelijk voorstel doen over duurzame inzetbaarheid van werknemers in de organisatie. Hiervoor kan de OR eerst peilen bij de achterban wat zij nodig hebben van hun werkgever om gezond en fit te blijven.
Als werknemers in de organisatie een persoonlijk keuzebudget hebben, kan de OR de bestuurder in de overlegvergadering wijzen op het AWVN-onderzoek en informeren of werknemers hun budget voldoende inzetten voor duurzame inzetbaarheid. Is dit niet het geval, dan kunnen bestuurder en OR afspraken maken om duurzame inzetbaarheid bij alle werknemers onder de aandacht te brengen.