Bij opheffing levensloopregeling 20% onbelast

26 november 2012 | Door redactie

Voor werknemers die dit jaar al niet meer mogen inleggen in de levensloopregeling maar aan het einde van het kalenderjaar nog wel een restsaldo hebben, moet u het restant per 1 januari 2013 bij hun loon tellen. U mag 20% van dit bedrag echter onbelast aan de werknemer uitbetalen. Dat staat in een amendement op het Belastingplan 2013.

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met het Belastingplan 2013, maar heeft er wel eerst een aantal aanpassingen in laten maken. In één van deze amendementen staat dat werknemers die op 31 december 2011 een saldo van minstens € 3.000 op hun levensloopspaarpot hadden staan, hun levenslooptegoed vanaf volgend jaar ook voor andere doelen mogen gebruiken. U moet het bij opname wel volledig belasten.
Alleen als zij in het jaar 2013 hun volledige levensloopaanspraken – inclusief in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting – in één keer opnemen, hoeft u van het tegoed dat op 31 december 2011 op hun levenslooprekening stond, maar 80% in de loonheffingen te betrekken. Alles wat de werknemer daarna heeft ingelegd, moet u wel volledig belasten.

Toekomst van de levensloopregeling beperkt

Aanleiding voor deze verruiming is de beperking van de opnamemogelijkheden door het wegbezuinigen van de vitaliteitsregeling. Daardoor is de optie vervallen om het levensloopsaldo in 2013 door te storten naar de vitaliteitsrekening, wat het vrij besteedbaar zou maken.
In hetzelfde amendement is opgenomen dat de toekomst van de levensloopregeling wordt beperkt. Als de Eerste Kamer met de nieuwe regels instemt, is de levensloopregeling per 1 januari 2022 ten einde. Wie op 31 december 2011 een tegoed had van € 3.000 of méér mag nog tot en met 31 december 2021 blijven levenslopen.

Restsaldo van kleine spaarders voor 20% onbelast

Werknemers met een beperkt saldo mogen – zoals u weet – nu al niet meer inleggen in de levensloopregeling. Zij kunnen hun spaartegoed dit jaar nog opnemen voor verlof. Het restant valt per 1 januari 2013 vrij. Daarvan hoeft u ook maar 80% te belasten. Als de werknemer op 1 januari 2013 door ontvangen rente méér tegoed heeft dan hij op 31 december 2011 had, moet u het meerdere volledig in de loonheffingen betrekken.