Budgetten voor duurzame inzetbaarheid verdubbeld

12 maart 2019 | Door redactie

De budgetten die werknemers kunnen inzetten om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten, zijn verdubbeld sinds 2013. Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) concludeert dit uit een recente vergelijking tussen cao’s die in 2013 en in 2018 werden afgesloten.

AWVN stelde onlangs vast dat dit jaar 2,3 miljoen werknemers in Nederland beschikken over een budget voor duurzame inzetbaarheid van in totaal € 1,6 miljard. Zij kunnen dit besteden aan bijvoorbeeld opleiding, loopbaanoriëntatie en financiële scans. In 2013 hadden Nederlandse werknemers nog € 1 miljoen voor duurzame inzetbaarheid tot hun beschikking. Het aantal cao’s met afspraken over duurzame inzetbaarheid groeide van 78 in 2013 naar 157 in 2018.

Werknemers ‘zijn te weinig met inzetbaarheid bezig’

In december 2018 vroeg AWVN 300 werkgevers naar hun ervaringen met beleid rond duurzame inzetbaarheid. De werkgevers vonden toen dat werknemers het budget voor duurzame inzetbaarheid beter kunnen besteden. Werknemers waren volgens de werkgevers te weinig met hun eigen inzetbaarheid bezig. Ook was het lijnmanagement nog te weinig bij het thema betrokken om de werknemers te kunnen stimuleren. Werknemers zetten hun budget voor duurzame inzetbaarheid het meest in voor opleiding en training, maatregelen om de werk-privébalans te verbeteren en loopbaanadvies.

Gebrek aan scholing kan voor hogere werkdruk zorgen

De pensioenleeftijd gaat omhoog. Het is daarom belangrijk dat werknemers gezond en fit kunnen blijven werken. Zij moeten uitdaging blijven houden maar ook de ontwikkelingen op de werkvloer kunnen volgen. Een gebrek aan scholing kan zorgen voor een hogere werkdruk met werkstress als gevolg. De werkgever moet dit arbeidsrisico opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook moet hij er maatregelen tegen opstellen in het bijbehorende plan van aanpak. Werkgevers die zich willen laten adviseren over een project voor duurzame inzetbaarheid, kunnen hier binnenkort subsidie voor aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds.