De Quotumwet is aangenomen

10 april 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Het quotum uit de wet, die ook wel Quotumwet wordt genoemd, kan geactiveerd worden als werkgevers zich de komende jaren te weinig inspannen om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen.

In 2016 wordt voor het eerst beoordeeld of werkgevers voldoende arbeidsbeperkten in dienst nemen. Blijkt uit die toets dat werkgevers onvoldoende banen hebben gerealiseerd, dan kan het quotum uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten per 2017 worden geactiveerd. Het quotum geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer werknemers in dienst. Werken er bij een organisatie op basis van het quotum te weinig arbeidsgehandicapten, dan is een quotumheffing verschuldigd van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats. Eerder uitten enkele senatoren hun zorgen over deze ‘boete’. Volgens hen is de quotumheffing veel te laag en wordt deze door veel werkgevers slechts als afkoopsom beschouwd. 

Quotum kan ook in latere jaren in werking treden

Halen werkgevers in 2015 de banenafspraak wel maar in 2016 niet, dan kan het quotum een jaar later alsnog in werking treden. Dit geldt ook voor de jaren erna. In totaal moeten de overheid en de marktsector in 2026 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten hebben gecreëerd.