Doorbreek het taboe rond demotie

14 maart 2013 | Door redactie

Demotie is een betaalbare manier voor werkgevers om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Maar demotie ligt nog altijd gevoelig. Recent werd het schoorvoetend toegepast door Capgemini en CGI (voorheen Logica). Om oudere werknemers toch duurzaam inzetbaar te houden, is het zinvol om het taboe rond demotie te doorbreken. Werknemers zullen eraan moeten wennen dat hun loon niet alleen maar blijft stijgen.

Bij demotie krijgt een medewerker minder verantwoordelijkheid en dus ook een lager loon. Voor werkgevers is dit een aantrekkelijke optie om oudere werknemers toch aan het werk te houden. Langer doorwerken is noodzakelijk als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd. Maar in Nederland hangt nog altijd een taboe rond demotie: werknemers zijn meestal niet bereid om loon en status in te leveren. Dit maakt dat oudere medewerkers relatief duur zijn voor werkgevers.

Demotie vraagt om andere mentaliteit

Hoe kunt u deze mentaliteit veranderen en ervoor zorgen dat werknemers demotie accepteren? Het betekent dat u uw personeelsbeleid zo moet inrichten dat een loopbaan bij uw organisatie niet per definitie op loonstijging is gericht maar meer op roulatie in de werkzaamheden. De ontwikkeling van de loopbaan is afgestemd op de leeftijd en ervaring van de medewerker en wat hij fysiek en psychisch aankan.

Demotie dient wederzijds belang

Benadruk ook dat demotie een wederzijds belang dient. Werknemers moeten nu eenmaal steeds langer doorwerken, terwijl dat lichamelijk en geestelijk best zwaar kan zijn. Een minder veeleisende functie is dus ook in hun voordeel, ook al moeten ze status en salaris inleveren. Als werkgever kunt u op die manier voorkomen dat oudere werknemers buiten het arbeidsproces komen te staan en toch betaalbaar blijven. Als medewerkers aan demotie meewerken, kunnen ze daarna op een aangepast niveau en met minder zware verantwoordelijkheden aan de slag blijven.
Hoe denkt u over demotie? Vul de poll in om uw mening te geven over demotie als mogelijk antwoord op het vergrijzingsvraagstuk.