Doorwerken na 65 jaar kan niet altijd

6 januari 2017 | Door redactie

Door de verhoging van de pensioenleeftijd moeten Nederlandse werknemers langer doorwerken. Dat is echter niet voor elke werknemer haalbaar. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) maakt zich zorgen over het effect op de gezondheid.

Langer doorwerken zorgt ervoor dat de AOW (tool) betaalbaar blijft, maar heeft wel gevolgen voor de gezondheid van grote groepen werknemers. Daarvoor waarschuwt de NVAB. Niet alle werknemers zijn in staat zonder gezondheidsproblemen door te werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Vooral laagopgeleiden hebben te maken met fysieke arbeidsbelasting en zijn op een gegeven moment lichamelijk versleten. Werkgevers moeten meer investeren in deze groep.

Werkgever moet lager opgeleiden ontzien

Volgens de NVAB zijn maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten momenteel vooral gericht op hoger opgeleiden. Maar werkgevers moeten nu al meer doen om lager opgeleiden te ontzien. Daarvoor moet de arbeidsbelasting omlaag. Ouderen hebben bijvoorbeeld meer moeite met werken in ploegendiensten en ook neemt door de vergrijzing het aantal werknemers met een chronische aandoening toe. De werkgever moet meer aan preventie doen om uitval te voorkomen. Eén van de instrumenten daarvoor is het preventief medisch onderzoek (tools). Het is de taak van de bedrijfsarts hierop te wijzen en werknemers en werkgevers te adviseren.

OR betrekken bij duurzame inzetbaarheid

Een goede verzuimbegeleiding en preventie van beroepsziekten zijn twee voorwaarden voor het voorkomen van uitval en het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Dit zijn ook twee onderwerpen waarbij de ondernemingsraad (OR) betrokken hoort te zijn. Die heeft instemmingsrecht op het arbeidsomstandighedenbeleid. De wijziging van de Arbowet die op 1 juli 2017 ingaat, benadrukt ook nog eens de rol van de OR doordat de OR instemmingsrecht krijgt op de keuze voor de persoon van de preventiemedewerker.

 

Werkgever moet lager opgeleiden ontzien

Volgens de NVAB zijn maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten momenteel vooral gericht op hoger opgeleiden. Maar werkgevers moeten nu al meer doen om lager opgeleiden te ontzien. Daarvoor moet de arbeidsbelasting omlaag. Ouderen hebben bijvoorbeeld meer moeite met werken in ploegendiensten en ook neemt door de vergrijzing het aantal werknemers met een chronische aandoening toe. De werkgever moet meer aan preventie doen om uitval te voorkomen. Eén van de instrumenten daarvoor is het preventief medisch onderzoek (tools). Het is de taak van de bedrijfsarts hierop te wijzen en werknemers en werkgevers te adviseren.

OR betrekken bij duurzame inzetbaarheid

Een goede verzuimbegeleiding en preventie van beroepsziekten zijn twee voorwaarden voor het voorkomen van uitval en het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Dit zijn ook twee onderwerpen waarbij de ondernemingsraad (OR) betrokken hoort te zijn. Die heeft instemmingsrecht op het arbeidsomstandighedenbeleid. De wijziging van de Arbowet die op 1 juli 2017 ingaat, benadrukt ook nog eens de rol van de OR doordat de OR instemmingsrecht krijgt op de keuze voor de persoon van de preventiemedewerker.