Doorwerken na AOW-leeftijd met nieuw contract

12 augustus 2013 | Door redactie

Wil een werknemer doorwerken na zijn AOW-leeftijd, dan is de kans groot dat de bestuurder hem een nieuw contract moet aanbieden. Dat is nodig als in de cao of het arbeidscontract staat dat de werknemer automatisch uit dienst treedt als hij de AOW-leeftijd bereikt. Met een nieuw contract kan hij doorwerken en behoudt hij recht op uitbetaling van zijn AOW-uitkering terwijl hij doorwerkt.

Staat er in de cao of arbeidsovereenkomst dat het dienstverband van een werknemer automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maar besluit een werknemer samen met uw bestuurder dat hij toch langer aan de slag blijft, dan is het verstandig om een nieuwe arbeidsovereenkomst met de werknemer te sluiten. Uw collega ontvangt dan gewoon zijn AOW-uitkering naast het salaris. Het salaris heeft zelfs geen invloed op de hoogte van zijn AOW-uitkering.

Geen recht op wettelijk minimumloon voor AOW-gerechtigde

Bij het bereiken van de AOW- leeftijd vervalt het recht op het wettelijk minimumloon, maar niet het recht op minimumvakantiebijslag. Ook blijft uw bestuurder verplicht om het loon van de werknemer twee jaar lang door te betalen bij ziekte. Er is een wetsvoorstel in de maak om dit te veranderen. Hierover heeft u meer kunnen lezen in het bericht ‘Einde loondoorbetaling voor zieke 65-plussers?’ Dit wetsvoorstel treedt naar verwachting in werking op 1 juli 2015.

Behoud vast contract bij bepaling in cao of contract

Als in de cao of arbeidsovereenkomst staat dat doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is toegestaan, loopt de arbeidsovereenkomst van de werknemer gewoon door. Ook de ketenbepaling blijft dan in stand. Dit kan dus betekenen dat de werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd recht behoudt op zijn vaste contract.