Duurzaam inzetbaar met de Loopbaanspiegel

16 januari 2014 | Door redactie

De Loopbaanspiegel is vernieuwd. Deze vragenlijst van FNV maakt werknemers bewust van de mogelijkheden om hun eigen duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Duurzame inzetbaarheid biedt ook voordelen aan de werkgever, zoals gemotiveerde werknemers die langer door kunnen werken en weinig verzuim. Zorg er dus voor dat het takenpakket van de werknemers bespreekbaar is en dat er voldoende opleidingsmogelijkheden zijn.

Voor werknemers is het belangrijk om na te denken over wat zij van hun loopbaan verwachten en hoe zij inzetbaar kunnen blijven. Door de Loopbaanspiegel in te vullen, komen de werknemers te weten of zij zich momenteel voldoende bezighouden met de eigen duurzame inzetbaarheid en op welke punten er verbetering mogelijk is. Uit de gegevens van FNV blijkt dat bijna de helft van de werknemers er niet veel aan doet. De Loopbaanspiegel helpt werknemers dan om zich bewust te worden van de mogelijkheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Werkgever heeft baat bij duurzame inzetbaarheid

Werknemers kunnen natuurlijk een hoop zelf doen aan hun duurzame inzetbaarheid, maar het is wel prettig om steun te krijgen van de werkgever. Ondanks dat de werkgever ook baat heeft bij werknemers die duurzaam inzetbaar zijn, blijkt de helft tot driekwart van de werknemers hiervoor geen ondersteuning van zijn leidinggevende te krijgen. Als arboprofessional kunt u duurzame inzetbaarheid onder de aandacht brengen van zowel de werkgever als de werknemer.

Aanpassing van het takenpakket en een opleidingsbeleid

Raadpleeg daarvoor eerst de cao; steeds vaker zijn daarin afspraken opgenomen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Duik vervolgens in het opleidingsbeleid van de organisatie en kijk of er mogelijkheden zijn om een persoonlijk opleidingsplan voor de werknemers op te stellen. Daarnaast is het interessant voor de ontwikkeling van werknemers om contacten met vakgenoten te onderhouden, een dag stage te lopen op een andere afdeling of het takenpakket aan te passen.