Duurzame inzetbaarheid: enkele financiële regelingen

Om werknemers duurzaam inzetbaar te houden, is het aanbieden van opleidingen, cursussen of andere ontwikkelingsmogelijkheden noodzakelijk. De overheid verstrekt daarvoor verschillende subsidies of andere financieel aantrekkelijke regelingen. Een overzicht.

4 december 2019 | Door redactie

Werkgevers kunnen de studiekosten van hun werknemers onbelast vergoeden. Het gaat dan om scholing voor een toekomstig beroep of om het up-to-date houden van vakkennis. Dit draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid. Voor sommige opleidingen bestaan fondsen die een deel van de opleidingskosten vergoeden. Samen met deze Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) kunnen werkgevers via cao’s afspraken maken over de opleidingskosten. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om betaald verlof te geven zodat de werknemer zijn opleiding in werktijd kan volgen, zogenoemde studiedagen.

Subsidie voor het mkb

Voor het mkb is er de regeling MkbIdee. Deze dekt de zogenoemde subsidiale kosten, zoals de loonkosten van de aanvrager en kon tot eind augustus aangevraagd worden. Het subsidiebedrag lag tussen de €25.000 en €124.999, bij een samenwerkingsverband lag de grens op €200.000. Aanvragers ontvingen na 2 december een brief. Is hun project goedgekeurd? Dan moeten zij uiterlijk 2 januari 2020 met hun project gestart zijn.

Studenten en promovendi

Organisaties die een student, promovendus of technologisch ontwerper (toio) in dienst hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidie Praktijkleren. Deze komt tegemoet in de loon- of begeleidingskosten en is er met name voor wetenschappers die onmisbaar zijn voor onze kenniseconomie en studenten die leren voor een beroep waar een tekort is aan gekwalificeerd personeel. Doel is dat de werkgever beter opgeleid personeel krijgt en dat deze werknemers op hun beurt weer beter zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Tot 2023 wordt de Subsidie Praktijkleren ieder jaar beschikbaar gesteld.