Einde ouwelullendagen nabij?

30 maart 2011 | Door redactie

Oudere werknemers hebben in sommige cao’s recht op extra vrije dagen, ook wel seniorendagen of ‘ouwelullendagen’ genoemd. Hierdoor kosten oudere werknemers u relatief meer. Omdat dit de kans voor ouderen op de arbeidsmarkt verkleint, willen werkgevers- en werknemersorganisaties – ook met het oog op de vergrijzing – deze dagen afschaffen. U hoeft in de toekomst uw oudere werknemer dus misschien minder verlof te geven.

Door de vergrijzing zijn deze speciale regelingen voor oudere werknemers niet meer houdbaar. Bovendien zijn ze ook in strijd met de Wet gelijke behandeling. Als werknemers extra vrije dagen krijgen, alleen op basis van hun leeftijd, is dat in strijd met de wet. Maar als u kunt aantonen dat ouderen extra verlof nodig hebben, bijvoorbeeld omdat het werk fysiek erg zwaar is, mag u van deze regel afwijken.

Iedereen zelfde aantal dagen

De sociale partners willen met het oog op de vergrijzing de extra vrije dagen schrappen uit de cao’s. In een kwart van de cao’s is de regeling dat ouderen meer vakantiedagen toebedeeld krijgen, al afgeschaft. De rest zal waarschijnlijk snel volgen. Mocht uw bedrijf een cao volgen die een andere regeling gaat hanteren voor vakantiedagen, dan krijgen nieuwe werknemers, ongeacht hun leeftijd, meestal hetzelfde aantal dagen. Als een werknemer al gebruikmaakt van ouderdomsverlof, geldt in de meeste gevallen een overgangsregeling.