Er is weer ESF-subsidie beschikbaar

29 juli 2015 | Door redactie

Vanaf 19 oktober kunt u weer een subsidieaanvraag indienen voor projecten waarmee werknemers in uw organisatie duurzaam en gezond aan het werk kunnen blijven. In totaal heeft het Europees Sociaal Fonds (ESF) hiervoor € 22 miljoen beschikbaar gesteld.

Minister Asscher liet onlangs via de Kamerbrief voortgang programma Duurzame Inzetbaarheid (pdf) aan de Tweede Kamer weten dat u dit  jaar – net als vorig jaar – weer ESF-subsidie kunt aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers in uw organisatie bevorderen. Een organisatie die de subsidie aanvraagt, krijgt maximaal de helft van de projectkosten vergoed. De andere helft moet de organisatie zelf inleggen. Het maximale subsidiebedrag is € 10.000. In 2014 hebben 2.000 organisaties deelgenomen aan de subsidieregeling.

Aanmelden voor subsidie bij Agentschap SZW

De aanmelding voor de subsidie is geopend van 19 oktober tot en met 13 november 2015. Daarvoor kunt u straks terecht op agentschapszw.nl. Daar vindt u ook voorbeelden van projecten die subsidie hebben ontvangen.

Nieuwe kennis een vaardigheden opdoen is belangrijk

Het is belangrijk dat uw organisatie zich nu al bezighoudt met de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Door de verhoging van de AOW-leeftijd zullen werknemers steeds langer moeten doorwerken en door de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt moeten zij zich ook snel kunnen aanpassen. Door nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, wordt de kans groter dat werknemers met plezier en in goede gezondheid aan het werk blijven.