ESF-subsidie voor advies over inzetbaarheid

2 juni 2014 | Door redactie

In het kader van de ESF-subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid kunt u straks subsidie krijgen als u advies inwint om medewerkers vakbekwaam, gezond en gemotiveerd te houden. Tot en met 4 juni kunt u nog het concept raadplegen van deze subsidieregeling voor individuele bedrijven van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Op het concept van de ESF-subsidieregeling met het thema duurzame inzetbaarheid (pdf) kunt u nog tot en met 4 juni reageren. Als werkgever kunt u straks subsidie krijgen als u advies vraagt over projecten om medewerkers gezond aan het werk te houden van indiensttreding tot pensionering. Denk aan het bevorderen van de leercultuur, het laten uitvoeren van een bedrijfs- of organisatiescan of het stimuleren van in- en externe mobiliteit. U moet hiervoor een adviseur in de arm nemen. Deze stelt voor u een advies op of ondersteunt u bij de uitvoering van het advies. Subsidie kunt u aanvragen voor projecten van minimaal € 16.000 en maximaal € 20.000, waarbij u maximaal 50% van de kosten vergoed krijgt.

ESF-subsidie vanaf 15 oktober aanvragen

De definitieve subsidieregeling voor duurzame inzetbaarheid wordt deze zomer in de Staatscourant gepubliceerd. Het aanvraagtijdvak voor de ESF-subsidie loopt van 15 oktober 2014 tot en met 7 november 2014.