Europese subsidie voor duurzame inzetbaarheid

19 juni 2014 | Door redactie

Uw bv kan straks subsidie aanvragen om advies in te winnen over de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt hiervoor € 22 miljoen beschikbaar. U kunt maximaal € 10.000 subsidie ontvangen per aanvraag.

Uit de conceptversie van de subsidieregeling blijkt dat deze openstaat voor ondernemingen van elk formaat, maar dat de focus ligt op het mkb. U kunt van deze regeling gebruikmaken en subsidie aanvragen voor uw bv als u een deskundige wilt inschakelen voor projecten die uw werknemers duurzaam inzetbaar houden. Het gaat hierbij onder meer om gezond en veilig werken, maar ook om het bevorderen van een leercultuur binnen uw organisatie en het stimuleren van in- en externe mobiliteit. De subsidie is bedoeld om u te compenseren voor de kosten die u maakt voor het inhuren van de adviseur, maar ook als deze adviseur u ondersteunt bij de uitvoering van het advies.

Regeling opengesteld vanaf 15 oktober

De subsidieregeling staat maar kort open voor aanvragen: het aanvraagtijdvak loopt van 15 oktober 2014 tot en met 7 november 2014. U kunt een aanvraag indienen voor projecten die minimaal € 16.000 en maximaal € 20.000 kosten. U krijgt dan tot 50 % van de kosten vergoed, dus € 8 000 tot maximaal € 10.000 subsidie per project. De regeling gaat verder uit van een uurtarief van maximaal € 100 (exclusief BTW) van de ingehuurde adviseur.

Ook meedingen naar subsidie uit deze regeling?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over deze subsidieregeling, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!