Extra geld voor aanbieden van beschut werk

1 oktober 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken geeft gemeentes de komende vijf jaar een steuntje in de rug van € 100 miljoen voor het aanbieden van werkplekken voor volledig arbeidsongeschikte werknemers. Blijven gemeentes achter met het aanbieden van beschut werk, dan komt er wetgeving om dit te bewerkstelligen.

Op basis van de Participatiewet moet uw gemeente sinds 1 januari 2015 zogenoemd beschut werk aanbieden: arbeidsplaatsen zoals die vroeger door sociale werkbedrijven werden aangeboden. Deze werkplekken zijn bedoeld voor mensen die niet zomaar bij een gewone werkgever aan de slag kunnen vanwege een ernstige beperking. Uiteindelijk moeten gemeentes 30.000 plekken voor beschut werk aanbieden. Het is de bedoeling dat er aan het einde van 2015 1.600 plekken zijn. Uit onderzoek (pdf) van de Inspectie SZW blijkt echter dat 19% van de gemeentes geen intentie heeft om beschut werk aan te bieden, omdat voldoende financiële middelen ontbreken, en dat bij de overige gemeentes de plannen nog niet concreet genoeg zijn. 

Uitbreiding doelgroep no-riskpolis

Staatssecretaris Klijnsma heeft in een kamerbrief (pdf) laten weten extra ondersteuning te bieden aan gemeenten voor de uitvoering van de Participatiewet. Zo stelt het ministerie tussen 2016 en 2020 € 100 miljoen ter beschikking. Dit bedrag moet gemeentes ondersteunen bij het opzetten en implementeren van beschut werk. Verder is het extra geld bedoeld voor de uitbreiding van de uniforme no-riskpolis van UWV, zodat die ook geldt voor de doelgroep beschut werk. Als in 2016 blijkt dat gemeentes nog steeds geen actie ondernemen om beschut werk aan te bieden, komt Klijnsma met wetgeving die gemeentes verplicht om beschut werk aan te bieden.