Geen collectiviteitskorting op zorgpremie meer per 2023

Minister Van Ark voor Medische Zorg heeft een conceptwetvoorstel ingediend om per 2023 de collectiviteitskorting op basiszorgverzekeringen af te schaffen. De minister vindt dat de doelstellingen achter het geven van kortingen te weinig worden gerealiseerd.

11 december 2020 | Door redactie

Een werkgever of een andere collectiviteit, zoals een belangenorganisatie, kan met een zorgverzekeraar afspreken dat werknemers korting krijgen op de premie als ze een zorgverzekering bij deze verzekeraar afsluiten. Dit zou moeten leiden tot een besparing op de kosten van de zorgverzekering, bijvoorbeeld doordat de zorgverzekeraar en de collectiviteit zorginhoudelijke afspraken maken over onder meer preventie. Uit onderzoek blijkt dat deze besparing echter te veel uitblijft. Bovendien verhogen zorgverzekeraars de premie van een verzekerde zonder (of met een lagere) collectiviteitskorting om zo de (hogere) collectiviteitskorting van een andere verzekerde te bekostigen. Deze zogenoemde kruissubsidiëring tast volgens de minister het sociale karakter van zorgverzekeringen aan. Daarbij zijn er maar liefst 47.000 collectiviteiten, wat de verzekeringsmarkt onoverzichtelijk maakt.

Halveren van de collectiviteitskorting helpt niet

De meeste collectiviteiten worden via de werkgever afgesloten. Met gemiddeld 139 verzekerden zijn deze collectiviteiten relatief klein. Om de ongewenste effecten van de collectiviteitskortingen te verkleinen, koos het kabinet er in eerste instantie voor om de collectiviteitskorting per 1 januari 2020 te halveren van 10% naar 5%. Daarnaast kregen zorgverzekeraars en collectiviteiten de gelegenheid om maatregelen te treffen om de collectiviteitskorting doeltreffend in te zetten. De minister vindt dat zij hier onvoldoende in zijn geslaagd. Daarom wil zij de collectiviteitskorting op de basiszorgverzekering per 1 januari 2023 volledig afschaffen. De collectiviteitskorting voor de aanvullende verzekering blijft bestaan.

Werkgevers kunnen nog steeds bijdragen aan premie

De minister geeft aan dat zorgverzekeraars en collectiviteiten na 2023 nog steeds zorginhoudelijke afspraken kunnen maken, bijvoorbeeld over verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid. Ook kan een zorgverzekeraar nog steeds financiële voordelen bieden aan een collectiviteit, al mag dit niet meer leiden tot een premiekorting. Het kan wel via een korting op het vrijwillig eigen risico. Na afschaffing van de collectiviteitskorting kunnen collectiviteiten, zoals werkgevers, nog steeds een financiële bijdrage leveren aan de premie voor de zorgverzekering, maar dit moet op een andere manier worden gefinancierd, bijvoorbeeld via de opbrengst van minder verzuim.
De internetconsultatie staat tot en met 18 januari 2021 open. Iedereen kan hierop reageren.