Gezond aan het werk met nieuwe campagne

19 oktober 2012 | Door redactie

Onlangs startte de campagne ‘Duurzame inzetbaarheid’ op initiatief van de overheid. Staatssecretaris De Krom van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakte bekend dat de Nederlandse werkgevers samen € 2,6 miljard aan kosten kunnen besparen als zij ervoor zorgen dat het ziekteverzuim met 1% daalt. Werkgevers die investeren in duurzame inzetbaarheid houden daar uiteindelijk geld aan over.

Uit een doorrekening van CapGemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat duurzame inzetbaarheid geld oplevert. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks € 2,6 miljard in kosten. Dat komt neer op zo’n € 400 per jaar per werknemer. Daarnaast zorgen gezonde werknemers voor een hogere productiviteit. Als de productiviteit door duurzaam werken met 1% toeneemt, levert dat een organisatie met 100 werknemers € 95.000 per jaar extra omzet op.

Campagne ‘Duurzame inzetbaarheid’

Als onderdeel van de campagne ‘Duurzame inzetbaarheid’ heeft het ministerie SWZ de website duurzameinzetbaarheid.nl in het leven geroepen. Hier delen werkgevers hun ervaringen met duurzame inzetbaarheid en uw bestuurder vindt er voorbeelden met berekeningen. Ook kan de werkgever zich inschrijven voor bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid. Op dit moment richt de campagne zich op werkgevers, later komt er ook een campagne voor werknemers.

Gezonde werknemers zijn belangrijk

Door de toenemende vergrijzing op de arbeidsmarkt krimpt de beroepsbevolking en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. Werkgevers zullen dus steeds meer moeten gaan inzetten op duurzame inzetbaarheid. Met behulp van deze cijfers en de ervaringen van andere werkgevers stimuleert u de werkgever om zich in te spannen voor de gezondheid, productiviteit en scholing van de werknemers. Zo blijven de werknemers goed functioneren tot aan hun pensioen.