Gezonde leercultuur bevordert duurzame inzetbaarheid

24 februari 2022 | Door redactie

Werknemers die zich tijdens hun loopbaan blijven ontwikkelen door het volgen van scholing en opleiding zijn duurzaam inzetbaar. Het is dus ook in het belang van de werkgever om dit mogelijk te maken. SER en TNO hebben onderzocht of werkgevers dat voldoende doen.

Iedereen moet langer doorwerken. Maar niet iedereen is daartoe in staat. Er kunnen fysieke of mentale belemmeringen zijn. Omdat arbeid steeds meer kennis vraagt, veranderen de eisen die aan werknemers worden gesteld ook steeds sneller. Werknemers die willen werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid moeten er dus voor zorgen dat ze zich gedurende hun loopbaan voldoende ontwikkelen. Gebeurt dat ook? In de Monitor Leercultuur hebben de Sociaal Economische Raad (SER) en TNO onderzoeken naar leermogelijkheden in organisaties samengebracht.

Formeel en informeel leren afgenomen

Of er een leercultuur in een organisatie is, hangt samen met het belang dat wordt gehecht aan leren en de motivatie ervoor. Vinden werkgever en werknemer leren belangrijk en is het in het dagelijkse werk geïntegreerd? Leren kan formeel, door het volgen van opleidingen, trainingen en cursussen, en informeel, door de taken die iemand op het werk doet, of door het contact met de leidinggevende of met collega’s en klanten. Volwassenen leren vaker informeel dan formeel. Beide vormen van leren zijn de laatste jaren afgenomen. Voor werkgevers is er dus werk aan de winkel. Door een actief opleidingsbeleidplan (tool) op te stellen, kan de leercultuur gestimuleerd worden.  

Aanbieden Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Het aanbieden van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) aan elke werknemer is een van de onderdelen van zo’n beleid. Daarin zou meer aandacht moeten zijn voor de mogelijkheden van informeel leren. Nederland scoort hier in vergelijking met andere Europese landen minder goed op. Werkgevers moeten op de volgende punten letten:

  • Gaat de leidinggevende met de werknemer in gesprek over ontwikkelmogelijkheden?
  • Zijn er in de organisatie voldoende doorgroeimogelijkheden?
  • Biedt het werk zelf genoeg mogelijkheden om nieuwe dingen te leren?   

Via de website van de SER is het rapport Monitor Leercultuur (pdf) te downloaden.