Gratis tips over job engineering

19 juni 2014 | Door redactie

Wilt u ervoor zorgen dat werknemers voldoende uitdaging houden in hun baan, dan kunt u inspiratie opdoen in een gratis gids van TNO en het Kenniscentrum van de Nederlandse Stichting van Psychotechniek (NSvP). In deze catalogus over ‘job engineering’ staan 35 manieren om te werken aan duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Het uitgangspunt van ‘job engineering’ (‘sleutelen aan banen’) is dat een baan geen vaststaand gegeven is maar een verzameling van kleinere en grotere kern- en bijtaken, waarin een medewerker tijdens zijn loopbaan kan variëren. Door taken anders in te richten, blijft de werknemer nieuwe dingen leren en kan hij beter omgaan met veranderingen. Dat is erg belangrijk omdat medewerkers tot op hogere leeftijd aan het werk moeten blijven. Om hun werk interessant te houden, is het belangrijk dat u op taakniveau naar ontwikkelmogelijkheden kijkt.

Drie hoofdcategorieën in gids over job engineering

In de catalogus ‘Buiten de gepade banen’ (pdf) zijn de 35 oplossingen voor job engineering in drie hoofdcategorieën verdeeld:

  1. ontwikkelbanen: manieren om bestaande banen door te ontwikkelen;
  2. combinatiebanen: manieren om meerdere banen te combineren;
  3. springplankbanen: manieren om nieuwe banen uit bestaande banen te creëren.

Pdf en website over job engineering

De gids van TNO en NSvP is gratis te downloaden als pdf, maar aan de catalogus is ook de website Buiten de gepade banen gekoppeld. Aan de website zal steeds nieuwe informatie worden toegevoegd.