In juni weer subsidie voor projecten duurzame inzetbaarheid

3 mei 2018 | Door redactie

Eind juni start een nieuw aanvraagtijdvak van de ESF-subsidie voor werkgevers die aan duurzame inzetbaarheid willen werken. Organisaties kunnen per project maximaal € 12.500 ontvangen.

Uitvoering Van Beleid – voorheen Agentschap SZW – meldt dat er drie nieuwe aanvraagtijdvakken worden opengesteld voor de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De ESF-subsidie moet werkgevers stimuleren om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Het eerste tijdvak duurt van 25 juni 2018, 09.00 uur tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur. Wanneer de andere twee tijdvakken volgen, is nog niet duidelijk. Op korte termijn verschijnt er een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 in de Staatscourant. Voor elk tijdvak is € 15 miljoen beschikbaar. Maar een aanvrager kan maar van één aanvraagtijdvak gebruikmaken.

Hoger maximumsubsidiebedrag dan in eerdere tijdvakken

Als bij een tijdvak het subsidieplafond van € 15 miljoen bereikt wordt, zal Uitvoering Van Beleid loten om de volgorde vast te stellen waarin zij de ontvangen subsidieaanvragen afhandelt. Werkgevers moeten er goed op letten dat zij hun aanvraag zorgvuldig indienen, want Uitvoering van Beleid neemt alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag (€ 12.500) is hoger dan voorheen. In 2016 bedroeg het maximum € 10.000. In 2017 was er geen tijdvak van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid bedrijven en instellingen.

Ook ESF-regeling voor sectoren krijgt nieuw aanvraagtijdvak

In het najaar is er ook een aanvraagtijdvak voor O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten, die grootschalige projecten voor duurzame inzetbaarheid opzetten. Dit tijdvak loopt van 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur. Het subsidieplafond bedraagt € 25 miljoen. Bij een samenwerkingsverband bedragen de subsidiabele kosten maximaal € 3 miljoen, waarvan 50% als subsidie te ontvangen is. Wie interesse heeft in deze ESF-regeling, kan op 13 of 15 juni een informatiebijeenkomst bijwonen.

Bijlagen bij dit bericht

Personeelsplan schrijven
E-learning | VideoCollege 18 minuten