Inschrijven voor Kroon op het Werkprijs 2017

17 januari 2017 | Door redactie

Organisaties die bezig zijn met projecten voor duurzame inzetbaarheid en goede praktijkvoorbeelden hebben van hun resultaten, kunnen meedingen naar de Kroon op het Werkprijs. Het is ook mogelijk een ander te nomineren.

De Kroon op het Werkprijs wordt uitgereikt aan organisaties die aantoonbaar succes hebben geboekt met projecten om duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Initiatiefnemer Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NDPI) reikt de prijs jaarlijks uit aan een organisatie die in de praktijk heeft bewezen structureel te zorgen dat werknemers langer gezond en met plezier kunnen doorwerken. De prijs is mede bedoeld om andere organisaties te inspireren. Het platform plaatst daarom de praktijkvoorbeelden op de website.

Duurzame inzetbaarheid voor gezond en productief werken

Door de vergrijzing en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd moeten werkgevers en werknemers rekening houden met een toename van het aantal oudere werknemers (tools). Werknemers die veel fysieke arbeidsbelasting of een hoge werkdruk hebben, lopen echter meer risico om voortijdig uit te vallen. Om dit te voorkomen moeten werkgevers nu al maatregelen nemen. Maatregelen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, kunnen hierbij helpen. Ze zorgen voor meer werkplezier en productiviteit en minder ziekteverzuim (tool).
Aanmelden voor de Kroon op het Werkprijs kan tot en met 15 maart 2017 via het formulier op de website van het NDPI. Op 31 mei 2017 wordt de prijs uitgereikt.