Ken de meerwaarde van ouder personeel

6 oktober 2011 | Door redactie

Als er bij uw organisatie veel oudere medewerkers in dienst zijn, kent u waarschijnlijk ook de meerwaarde van dit personeel. Zij beschikt over een schat aan kennis en ervaring en vormen vaak een verrijking voor de organisatie. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de regels versoepelen voor medewerkers die na het bereiken van de AOW-leeftijd willen doorwerken.

Zo wil de minister dat oudere medewerkers meer tijdelijke contracten achter elkaar kunnen krijgen bij dezelfde werkgever dan nu is toegestaan. Verder wil hij de leeftijdsgrens van 65 jaar in het minimumloon schrappen, zodat het voor het personeel aantrekkelijker is om door te werken. Als 65-plussers  recht krijgen op ten minste het minimumloon, voorkomt dat bovendien dat zij jongere medewerkers op de arbeidsmarkt verdringen. De minister wil het bijbehorende wetsvoorstel begin 2012 naar de Tweede Kamer sturen.

Ouder personeel makkelijker te behouden

Deze ontwikkeling maakt het eenvoudiger voor oudere medewerkers om langer door te werken. Denk hieraan als u het levensfasebewust personeelsbeleid bespreekt. Als een oudere medewerker met pensioen gaat, verdwijnt er tenslotte ook een hoeveelheid aan kennis en kunde. Daarnaast maken de voorgenomen nieuwe regelingen – zoals de mogelijkheid om tijdelijke contracten aan te bieden – het voor u een stuk aantrekkelijker om medewerkers van 65 jaar en ouder in dienst te houden.