Kennis werkgever over overgang en werk schiet tekort

7 juni 2022 | Door redactie

Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat meer dan een derde van de vrouwelijke werknemers hinder ondervindt van overgangsklachten bij het werk. Doordat kennis over overgang en werk ontbreekt, zowel bij vrouwen zelf als bij werkgevers en artsen, is het ziekteverzuim in deze groep werknemers hoger dan nodig is.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het RIVM onderzocht hoe vaak werkende vrouwen van 40 jaar en ouder last hebben van overgangsklachten. Hiervoor ondervroeg het RIVM ruim 12.000 werkneemsters in de leeftijd van 40 tot en met 65 jaar. Het blijkt dat ruim een derde van de ondervraagde vrouwen last heeft van dusdanige overgangsklachten dat zij hierdoor in hun functioneren worden beperkt. Hoewel deze vrouwen hierdoor hun werk niet goed kunnen doen, bespreken zij dit niet op het werk. In plaats daarvan melden ze zich ziek. Hierdoor is het ziekteverzuim onder deze groep werknemers relatief hoog.

Maatregelen om verzuim te voorkomen

Het blijkt dat vrouwen vooral in de vroege fase van de overgang veel lichamelijke en psychische klachten ondervinden. 52% Van de respondenten zegt hierover niet te praten op het werk. Vrouwen geven aan vooral last te hebben van slaapstoornissen, gewrichtspijn, spierpijn, opvliegers en nachtelijk zweten. Door deze klachten ondervinden zij hinder bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ze hebben moeite om op tijd te komen, om zich te concentreren en zijn minder productief. Werkgevers kunnen leidinggevenden trainen in het bespreekbaar maken van overgangsklachten en inzetbaarheid. Maatregelen als flexibele werktijden en thuiswerken, kunnen de druk van de ketel halen en verzuim voorkomen.

Overgangsklachten niet goed herkend

Zowel bij vrouwen zelf als bij werkgevers is onvoldoende kennis van de overgang en de mogelijkheden voor ondersteuning. Ook herkennen zorgverleners als de huisarts en de bedrijfsarts overgangsklachten niet altijd. Het is nodig dat er meer bewustzijn komt over de gevolgen van de overgang op de gezondheid en het functioneren van vrouwelijke werknemers. Niet alleen moet onderzocht worden aan welke ondersteuning vrouwen op hun werk behoefte hebben, ook is kennis nodig over de interventies die werkgevers kunnen inzetten om de duurzame inzetbaarheid van werkende vrouwen in de overgang te verbeteren. Bedrijfsartsen brachten onlangs het standpunt overgang en werk (pdf) uit.

Bijlagen bij dit bericht