Langer doorwerken verschilt per beroep

15 mei 2012 | Door redactie

Ondanks maatschappelijke protesten tegen het verhogen van de AOW-leeftijd, denken veel oudere werknemers langer te kunnen doorwerken. Maar de verschillen per beroepsgroep zijn groot. Niet iedereen is in staat om tot zijn 65e of 66e jaar fysiek of mentaal veeleisend werk te blijven doen. Omscholen en begeleiden bij andere taken kunnen een oplossing zijn.

Gemiddeld menen werknemers van 55 tot en met 64 jaar dat ze kunnen doorwerken totdat ze 64,7 jaar oud zijn. Dat is bemoedigend! Maar uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2011 (pdf) van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat werknemers in bepaalde vakgebieden dat gemiddelde lang niet halen. Werknemers in de gezondheidszorg en in ambachtelijke, industriële en agrarische beroepen denken het minst lang te kunnen doorwerken. Leidinggevenden en (vak-)specialisten menen dat ze het langst kunnen doorgaan.

Fysieke belasting bij doorwerken

Dit verschil wordt volgens de onderzoekers grotendeels veroorzaakt door verschillen in de arbeidsomstandigheden. Hoe groter de lichamelijke belasting is, hoe minder lang mensen denken dat ze kunnen doorwerken. Maar ook de geestelijke belasting en autonomie bij het inrichten van het werk spelen een grote rol. Veel werkgevers en brancheorganisaties zijn bezig met oplossingen om de fysieke belasting te beperken. Nu de AOW-leeftijd mogelijk al vanaf 2013 langzaam gaat stijgen, zijn er echter ook andere maatregelen nodig.

Omscholing is nodig bij doorwerken

Omscholing kan deze groep werknemers helpen bij een overstap naar minder belastende taken. Dit kan een volledige verandering van functie betekenen, maar u kunt ook de functie aanpassen. Door te zorgen voor meer afwisseling in taken en werknemers meer autonomie te bieden bij het inrichten van hun werk, kan de belasting afnemen. Voor nieuwe taken is vaak wel extra scholing nodig en bij het invoeren van meer autonomie in bijvoorbeeld werkplanning is goede coaching belangrijk. Maar als u hiermee begint voordat werknemers daadwerkelijk klachten krijgen door fysieke of mentale overbelasting, heeft u voldoende tijd om hen voor te bereiden op deze veranderingen.