Langer inzetbaar door opleiding en leren op het werk

21 juli 2022 | Door redactie

Om duurzaam inzetbaar te blijven, moeten werknemers zich ontwikkelen. Vooral flexwerkers, lager opgeleiden en 55-plussers hebben baat bij het leren van nieuwe vaardigheden om de veranderingen op lange termijn bij te houden.

Volgens de voortgangsrapportage van de SER zorgen digitalisering, nieuwe technologieën, concurrentie, vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd voor een arbeidsmarkt die snel verandert. Ook het werk en de inhoud daarvan verandert mee. Werknemers moeten zich ook verder ontwikkelen om veranderingen bij te kunnen houden. Dit kan door opleidingen te volgen of door op de werkvloer te leren. En leren is juist van belang om langer op de arbeidsmarkt actief te kunnen zijn.

Verbetering positie arbeidsmarkt

Op de werkvloer leren – informeel leren – is belangrijk, vooral voor werknemers met een lage opleiding, een tijdelijk contract of die al iets ouder zijn. Door het leren van nieuwe vaardigheden kan deze groep langer inzetbaar blijven, ook gezien de stijgende pensioenleeftijd. En zijn ze beter toegerust op hun taken waardoor werkstress gerelateerde zaken minder vaak voorkomen. Door informeel leren en aandacht voor de professionele ontwikkeling, verbetert de positie van deze groep op de arbeidsmarkt. Leren van collega’s, van leidinggevenden en het oppakken van uitdagende en gevarieerde taken op de werkvloer is laagdrempelig en heeft een groot bereik. Informeel leren bereikt namelijk ook de werknemers die slechte ervaringen hebben met opleidingen, maar juist veel baat hebben bij verdere ontwikkeling. Om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, moeten ook zij een persoonlijk ontwikkelingsplan (tool) en budget krijgen voor verdere scholing.

Verschillen in scholing tussen organisaties

Veel werkgevers stimuleren ontwikkeling en stellen scholing beschikbaar en nemen dit op in de arbeidsvoorwaarden. Tussen grote en kleine organisaties zijn er echter veel verschillen in scholing. Grote organisaties stimuleren werknemers veel meer om zich verder te ontwikkelen dan het mkb. Werknemers van grote organisaties zijn ook meer bedreven in het volgen van opleidingen dan werknemers die in het mkb werken. Hoewel in Nederland werkenden opleidingen volgen, blijven de flexwerkers, laag opgeleiden en 55-plussers volgens de rapportage van de SER sterk achter. Ook loopt Nederland volgens het rapport achter met informeel leren.