Leer van de aanpak van andere organisaties!

3 april 2012 | Door redactie

U kunt bij de uitvoering van het opleidingsbeleid van uw organisatie proberen het wiel opnieuw uit te vinden. Toch is het zinvoller om te kijken hoe andere organisaties effectief de scholing van werknemers regelen. Door initiatieven van de overheid moet het voor u makkelijker worden om te leren van ervaringen van andere organisaties.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit jaar € 4 miljoen beschikbaar voor een grootschalig project voor organisaties. Het doel van het project is de duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden te vergroten. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat organisaties permanent investeren in de mobiliteit, gezondheid en scholing van werknemers.

Kennisuitwisseling over duurzame inzetbaarheid

De vergrijzing van de arbeidsmarkt vraagt om langer doorwerken en brede inzetbaarheid van werknemers. Daarom moeten werkgevers investeren in goede loopbaanbegeleiding. Om de kennisuitwisseling over duurzame inzetbaarheid tussen organisaties op gang te brengen, neemt het ministerie onder andere de volgende initiatieven:

  • Tijdens speciale regio- en branchebijeenkomsten delen werkgevers en werknemers kennis en ervaringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Bij zo’n bijeenkomst kunt u kennismaken met effectieve praktijkvoorbeelden.
  • Kennis uitwisselen tussen 4.000 organisaties die gebruikmaken van Europees subsidiegeld en die kennis verspreiden onder organisaties die niets doen met duurzame inzetbaarheid.
  • Organisaties uit het mkb die willen investeren in scholing en mobiliteit van werknemers met elkaar in contact brengen zodat ze vervolgens zelf aan de slag kunnen.
  • Het kabinet en de sociale partners maken afspraken over invulling van het van-werk-naar-werk-budget voor werknemers en intersectorale scholing.