Maximaal € 20.000 sparen in vitaliteitsregeling

20 september 2011 | Door redactie

In 2013 doet de zogeheten vitaliteitsregeling zijn intrede. Met behulp van deze regeling kunnen werknemers op een fiscaal vriendelijke manier sparen om bijvoorbeeld een periode van inkomensachteruitgang te overbruggen. De overheid wil hiermee de mobiliteit op de arbeidsmarkt bevorderen.

Zoals u al eerder kon lezen in de berichten 'Spaarloon sparen kan volgend jaar niet meer' en 'Sterfhuisconstructie voor levensloopregeling' nemen de mogelijkheden voor werknemers om (deels) onbelast te sparen in 2012 behoorlijk af. Pas in 2013 komt de vitaliteitsregeling voor de spaarloonregeling en levensloopregeling in de plaats.

Geen beperking tot en met 61 jaar

Met de vitaliteitsregeling kunnen werknemers straks zelf bepalen waaraan zij hun gespaarde geld besteden. Ze mogen in totaal € 20.000 bruto fiscaal vriendelijk sparen in de vitaliteitsregeling. Daarnaast geldt een jaarlijkse aftrekbare maximuminleg van € 5.000. Voor werknemers tot en met 61 jaar komt er geen beperking met betrekking tot het op te nemen bedrag. Vanaf het moment dat een werknemer 62 jaar wordt, mag hij echter maximaal € 10.000 per jaar opnemen. Met deze beperking wil de overheid voorkomen dat werknemers de vitaliteitsregeling gebruiken om te sparen voor vervroegd voltijdpensioen.

Grootste voordeel bij inkomensdaling

Alle belastingplichtigen met inkomsten uit arbeid kunnen aan de regeling meedoen. Hoewel spaarders zelf mogen kiezen waaraan zij het tegoed van de vitaliteitsregeling besteden, is het voordeel het grootst als ze het gebruiken bij een inkomensdaling. U kunt dan denken aan een werknemer die onbetaald verlof opneemt om een opleiding te volgen of een zelfstandige die het tegoed uit de vitaliteitsregeling gebruikt om een periode van inkomensachteruitgang te compenseren.