Nieuw tijdvak voor banenplannen start in april

18 december 2013 | Door redactie

Het tweede tijdvak voor het indienen van banenplannen is bekend. De tweede termijn voor de Regeling cofinanciering sectorplannen loopt van 1 april tot en met 31 mei 2014. Door een banenplan in te dienen, kunnen sociale partners subsidie krijgen om knelpunten in hun sector op te lossen. Hiervoor stelt het kabinet in de periode 2014-2015 in totaal € 600 miljoen beschikbaar.

Het eerste tijdvak voor het indienen van (inter)sectorale plannen is op 1 oktober 2013 gestart en loopt tot en met 31 december 2013. Het tweede tijdvak begint op 1 april en eindigt op 31 mei 2014. Als werkgevers- en werknemersorganisaties samen plannen maken om mensen in hun sector aan het werk te krijgen en te houden, kunnen ze voor de helft van de kosten van het plan een financiële bijdrage van de overheid krijgen.

Overzicht van ingediende sectorplannen

Op de website van de Stichting van de Arbeid kunt u een overzicht vinden van de plannen die zijn ingediend en goedgekeurd. Dit kan helpen bij het opstellen van nieuwe plannen of aanleiding zijn om aansluiting te zoeken bij reeds ingediende plannen.
Overigens kunnen alleen samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemersorganisaties voor de subsidie van de Regeling cofinanciering sectorplannen in aanmerking komen. De aanvraageisen zijn ook op een rijtje gezet.