Nieuwe subsidie voor gezond en vitaal personeel

13 mei 2016 | Door redactie

Om werknemers gezond en vitaal aan het werk te houden, start het kabinet dit jaar een nieuwe subsidieregeling vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit meldt staatssecretaris Klijnsma van SZW.

De nieuwe ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’ is bedoeld voor O&O-fondsen, gemeenten en samenwerkingsverbanden tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij kunnen de subsidie aanvragen voor plannen waarmee ze aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers willen werken. Deze plannen kunnen gericht zijn op beleid en onderzoek, maar bijvoorbeeld ook op voorlichting aan werkgevers.

Subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000

Het eerste aanvraagtijdvak begint op 19 september 2016 en eindigt op 28 oktober 2016. Voor dit aanvraagtijdvak heeft het kabinet € 12,5 miljoen uit het ESF opzij gelegd. De subsidiabele kosten uit de aanvraag mogen maximaal € 500.000 bedragen (bij een samenwerkingsverband maximaal € 1.500.000). De aanvrager kan over 50% van de kosten subsidie ontvangen. Partijen die geïnteresseerd zijn in de ESF-regeling kunnen sinds kort deze inzien in de Staatscourant (pdf).

Ook subsidiemogelijkheden voor werkgevers

De ESF-regeling is niet de enige in haar soort. Ook de ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’ richt zich op het op peil houden van de vitaliteit, productiviteit en motivatie van werknemers. Die regeling is bestemd voor werkgevers. Ook zij kunnen waarschijnlijk dit najaar subsidie aanvragen. Begin dit jaar bleek dat de populariteit van de regeling flink is toegenomen.