Nog altijd veel ontziemaatregelen voor ouderen

25 september 2015 | Door redactie

Het personeelsbeleid van veel organisaties is nog altijd erg gericht op ontziemaatregelen voor ouderen in plaats van scholing. Scholing is echter een effectief instrument om oudere werknemers te stimuleren hun vaardigheden op peil te houden. Dat is zeker belangrijk voor sectoren die met krimpende werkgelegenheid te maken hebben.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werkgevers oudere werknemers waarderen om hun verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, nauwkeurigheid en vakkennis. Wel is het zo dat de kennis en vaardigheden van ouderen vaak erg bedrijf- of sectorspecifiek is. Daardoor hebben ze het bij reorganisaties moeilijk: ze kunnen meestal niet zomaar in een andere sector aan de slag. Intensieve bijscholing is dan vaak noodzakelijk. Bovendien voeren ontziemaatregelen voor ouderen (zoals seniorenverlof) in veel organisaties nog altijd de boventoon. 

Scholingsvoucher voor vijftigplussers

Oudere werkzoekende medewerkers kunnen overigens gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende vijftigplussers. Deze wordt vooral gebruikt voor cursussen en opleidingen in de sectoren techniek en veiligheid, (personen)vervoer en ICT. Dat blijkt uit de Barometer 50-plus (pdf) van UWV. Heeft u overigens een vacature voor een vijftigplusser, dan kunt u zich via de website Open voor 50+ aanmelden. Er wordt dan een geschikte kandidaat gezocht met wie u vrijblijvend een gesprek mag voeren.