Nog ruim drie weken de tijd voor ESF-subsidie

Uw onderneming heeft nog ruim drie weken de tijd om subsidie aan te vragen voor duurzame inzetbaarheid bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidie kunt u gebruiken als uw organisatie een externe adviseur wil inhuren voor een project dat bijvoorbeeld gericht is op het invoeren van flexibele arbeidstijden of het stimuleren van mobiliteit.

22 oktober 2015 | Door redactie

De aanvraagperiode voor de ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid loopt van 19 oktober 9.00 uur tot en met 13 november 2015 17.00 uur. In die periode kan uw organisatie bij het Agentschap SZW de ESF-subsidie aanvragen voor projecten in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Als uw onderneming dergelijk beleid wil invoeren, dan kunt u maximaal € 10.000 subsidie per project krijgen voor het inschakelen van een externe adviseur. U moet daarvoor wel minimaal de helft van de projectkosten bekostigen en aan de aanvraagcriteria voldoen.

Bevorder veilig en gezond werken

De externe adviseur kan een bedrijfs- of organisatiescan uitvoeren of (periodiek) onderzoek doen naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ook kunt u bijvoorbeeld advies inwinnen over:

  • maatregelen voor gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van de leercultuur;
  • het aanpassen van de organisatie van het werk;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit;
  • het stimuleren van een flexibele werkcultuur;
  • het invoeren van flexibele arbeidstijden (tool).

Om een idee te krijgen van mogelijke projecten en thema’s waarvoor u subsidie kunt aanvragen, kunt u via de site van Inspectie SZW thema’s en voorbeelden (doc) downloaden.