Nog ruim drie weken de tijd voor ESF-subsidie

22 oktober 2015 | Door redactie

Uw onderneming heeft nog ruim drie weken de tijd om subsidie aan te vragen voor duurzame inzetbaarheid bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidie kunt u gebruiken als uw organisatie een externe adviseur wil inhuren voor een project dat bijvoorbeeld gericht is op het invoeren van flexibele arbeidstijden of het stimuleren van mobiliteit.

De aanvraagperiode voor de ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid loopt van 19 oktober 9.00 uur tot en met 13 november 2015 17.00 uur. In die periode kan uw organisatie bij het Agentschap SZW de ESF-subsidie aanvragen voor projecten in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Als uw onderneming dergelijk beleid wil invoeren, dan kunt u maximaal € 10.000 subsidie per project krijgen voor het inschakelen van een externe adviseur. U moet daarvoor wel minimaal de helft van de projectkosten bekostigen en aan de aanvraagcriteria voldoen.

Bevorder veilig en gezond werken

De externe adviseur kan een bedrijfs- of organisatiescan uitvoeren of (periodiek) onderzoek doen naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ook kunt u bijvoorbeeld advies inwinnen over:

  • maatregelen voor gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van de leercultuur;
  • het aanpassen van de organisatie van het werk;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit;
  • het stimuleren van een flexibele werkcultuur;
  • het invoeren van flexibele arbeidstijden (tool).

Om een idee te krijgen van mogelijke projecten en thema’s waarvoor u subsidie kunt aanvragen, kunt u via de site van Inspectie SZW thema’s en voorbeelden (doc) downloaden.